Louisiana 811 Magazine 2019 Issue 4
P. 1

‘M . . m!=‘L«<,.., 1
‘ “‘ ~] V-- ‘'15 711 ‘row ' ~ ‘
f V ""3: ' ~-V -5 - no - .
r. n 4 .V... . , ‘

. 5, , .. , V 155+ A— _ H,

. H 4,, ' M ]712Vrw ’°h 794"“. 79° ' 224 ‘

w‘. ’ 3, r. {~11 . ‘foe- Fad:-1*‘; - V
_ '1 ,-~.. J41", ‘ -I'..--; ~ , _ . ?j'*aj:r . . 1
~ L E ,,m “Ema W _".°‘=€>o4 «=2 £00“; \ V» -

‘ 1.; * C “’ , ‘ ' 1 ad 4 '4‘. ‘
' F 1 ‘E. I 45 V‘ ..!.7~VE_-2.‘ A ‘in ‘ V 222 .V .‘~
1' , g 29 - , *‘ * _co1 «Jau-
* W_»I{_ —l -.4’ 6.17“: my 4,11 me my ‘D5 6:? :1 _22o ‘
, ' ‘"9 13 ' ' —i 21/ ’ ’ .'.
I 37 ’ 11,“, . ” " '  * 21:
' _ ‘V , I 1 ll '5“"S24 512 5'10 sax 504. ’°‘ 3°’ 500 ,, ,,' ' _
V J V ,5-' -V .‘ 2- ° ‘
‘~41’ . 5, ‘ on ‘ .‘;..'- » — ‘ '7" ”
I ‘ V . 1 V. 2 "‘ ,
‘J K’ _ 5: _s3q ‘ ;_ V ' q I 50550:, ‘$01 fax» _
~ , . I 1,551: V» g 515 s_m.m so-r 5'" ti nr
1 . 1 ‘ H 1* .. no \ 2,5 214

V . 5. ‘ V . . , v »-,

' L V. L 2” *1’ V ‘ ’ ‘ « ‘H »- 2:: y r’

I 4 _ 17 ..V .15 ‘ 43 41:31". 41; wq.“‘0‘7‘.‘.05‘ 3038401: V‘ ‘

4‘ ~,. . .V. V ‘ rimud‘ V. 2* _

7 25 . _ I‘
w‘. _ V no ‘I .§"‘9I’ V‘ V * my 21,, .
. , , E . _ V
._ ,1 3 z,.. _ +1¢ mm; mm ‘qgtectm ross gore wth ,.
. V 1, as V‘ r. m... -~~ Va - 
..'V,_*.._ ‘ 3 migo ‘ ‘ ' . ‘es . - .""'§TechnoIogY
_ .. _-mar. V‘ n 51:: 3,6 5”,” 510 us so‘, :04‘ so; 5003 ' 2073' 2“ _
‘ . 4 ‘ v ' w - ‘ rm - M} «=‘‘ b;
,- . ‘ II n h , _

g V V» « . _ - -IV~V —V ;V

V ~-! in" .52: $21 . = . ,0 , ,9; 2» W

V. , , 5 L73 «
hr 1, .3‘ “D m 1}.‘ 3 51-; 3;: “F333 :1: so'q 3 _ I. 1037 202 ,_
,.¢ ..~. h ~ .
P‘. ‘ ,, . :. . ‘ ..
'13 ans :2; ' 53 ms, ‘ . I ‘Q
.;\ _ _ :1; m . , 291 V . ‘ ,
.. , ‘ ,3: 11 a I 3,‘ :27 115,15‘ 11110;: ‘I07 H95‘ 10: ml ‘ ‘€00
‘, x V‘ - V; .“ ~\n . o . 74.. *
.. ' _'q 7:24 ‘ '~), , K I W-'.._. , _. .
7 V E A 1:2 I33 103142;, 11,? _ ‘mi ’°°/ ‘I.
in 7' ' I-— °* ‘ w ¢ A‘ .
‘ . 5 j 3 g ; _‘,’ 4/ ',.
I '. P - '
, V % ‘ ta 3
\ , ‘g 1 .' 4‘* R‘ ' g,
1. ‘ ' ‘\
‘ 1.-
. 3 x _ '- (3, \
A .   1   2   3   4   5